Przystań Szkraba - przedszkole gdynia

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do przedszkola Świat Smyka na rok szkolny 2021/2022.

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się wg kolejności zgłoszenia.
3. Rodziców zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Plan zajęć

6.30-8.00
Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka i inspirowane przez nauczycielkę, zabawy dydaktyczne, prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane, kontakty indywidualne  wynikające z potrzeb dzieci, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8.00-8.30
Samoobsługa – nabywanie nawyków higieniczno-kulturalnych.
Śniadanie.

8.30- 9.00
Indywidualna praca z dzieckiem – gry dydaktyczne, wspieranie rozwoju mowy, pojęć matematycznych, sfery emocjonalnej.

9.00- 9.50
Zajęcia i zabawy organizowane, inspirowane i prowadzone przez  nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych i wykorzystaniem ofert dzieci,  zabawy na świeżym powietrzu.

9.50- 10.20
Toaleta, czynności higieniczne,
Śniadanie.

10.20- 11.45
Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy, dowolne, zespołowe i inspirowane przez nauczyciela.

11.45 – 12.45 
Przygotowanie się do obiadu, toaleta, czynności higieniczne,
Obiad.
Higiena jamy ustnej.

12.45-14.15
Wypoczynek: dzieci 2,5 – 3 letnie – chętne dzieci.
Dzieci starsze - planowane zajęcia dodatkowe poza podstawą programowa, tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna kompensacyjno – stymulacyjna oraz z dziećmi wyróżniającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

14.00-14.15
Toaleta, czynności higieniczne,
Podwieczorek.

14.15-17.00
Organizowana zabawa ruchowa przez n-la
Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu!

Email:   swiatsmyka.gdynia@gmail.com