Przystań Szkraba - przedszkole gdynia
Dyrektor, Pani Danuta
Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego, Posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie wychowania przedszkolnego i II Stopień Specjalizacji z zakresu Organizacji i Zarządzania, studia podyplomowe w zakresie Zarzadzania Oświata, także wiele dyplomów kwalifikacyjnych do pracy w przedszkolu, mierzenia jakości pracy przedszkola, Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała „Medal Ministra Oświaty Narodowej”.
W organizacji pracy ceni wychowawczą atmosferę placówki, zasady zdrowej współpracy kadry na rzecz rozwoju dzieci, zabiega o rzetelną informację dla rodziców o rozwoju dziecka oraz prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci z zakresu informatyki i elementów ekonomii. Poszukuje ciekawe formy zajęć dodatkowych i czuwa jakie korzyści rozwojowe maja z nich dzieci. Pasja to ruch i przyroda.

Pani Monika
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Opiekun grupy. wieloletnie zaangażowanie w pracy z dziećmi, a obecność z dziećmi daje poczucie ciepła i empatii. Przyjazne podejście do ludzi, opiekuńczy stosunek do dzieci zasługuje na wyróżnienie. Mocna stroną jest postrzeganie każdego dziecka indywidualnie i aktywnie włącza się w życie wychowanków. Pasją jest piłka nożna.

Pani Dorota
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekun grupy najmłodszej. Jestem osobą ciepłą, otwartą,pełną energii, odpowiedzialną,serdeczną. Staram się zaczynać i kończyć dzień z uśmiechem na twarzy. Interesuje mnie rozwój ruchowy, emocjonalny dzieci, każdego dnia wspieram samodzielność maluchów i wiedzę na temat otaczającego świata. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość.

Pani Ewa
Jestem osobą ciepłą, wesołą, dość rozgadaną co sprawia, że bardzo lubię rozmowy z dziećmi. Można się wtedy od nich dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy nawet tych o sobie. Lubię dużo czytać i pogłębiać swoją wiedzę w celu lepszej aktywności w pracy z dziećmi i pomocy w ich rozwoju. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz wiedzę z zakresu pierwszej pomocy co sprawia, że dzieci mogą się czuć bezpiecznie pod moją opieką. Praca i zabawy z dziećmi są moją pasją oraz sprawią mi dużo przyjemności. Myślę, że praca w przedszkolu i uśmiech dziecka jest tym co naprawdę poprawia mi codziennie humor.

Pani Sylwia
Nauczyciel Wychowania przedszkolnego oraz Terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Pedagogika – studia zawodowe, licencjackie – pedagogika wczesnoszkolna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz, Pedagogika Ogólna i Porównawcza – studia magisterskie, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Terapia Pedagogiczna – studia podyplomowe.

Pani Renata, Logopeda
Logopedia to kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Według Genowefy Demelowej logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.
Radosne dzieciństwo to klucz do szczęśliwego Życia.

Email:   swiatsmyka.gdynia@gmail.com