Przystań Szkraba - przedszkole gdynia
Pani Violetta Myszk-Zawadzka
Dyrektor przedszkola, staż pracy pedagogicznej –
32 lata. Specjalista z zakresu pedagogiki opiekuńczej, edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz z zakresu
zarządzania placówką oświatową. Przez 25 lat pełniła funkcję pedagoga
zajmując się między innymi diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym. W latach
2008-2010 pełniła nadzór pedagogiczny w punkcie przedszkolnym „Uniwersytet
Przedszkolaka”, a latach 2012-2017 była dyrektorem zespołu szkół z oddziałami
przedszkolnymi. W pracy pedagogicznej najważniejsze jest dla niej dobro
i bezpieczeństwo dziecka oraz współpraca z rodzicami.

Pani Urszula Bełdowicz
Dyrektor ds administracyjnych i finansowych.

Pani Monika
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Opiekun grupy. wieloletnie zaangażowanie w pracy z dziećmi, a obecność z dziećmi daje poczucie ciepła i empatii. Przyjazne podejście do ludzi, opiekuńczy stosunek do dzieci zasługuje na wyróżnienie. Mocna stroną jest postrzeganie każdego dziecka indywidualnie i aktywnie włącza się w życie wychowanków. Pasją jest piłka nożna.

Pani Dorota
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekun grupy najmłodszej. Jestem osobą ciepłą, otwartą,pełną energii, odpowiedzialną,serdeczną. Staram się zaczynać i kończyć dzień z uśmiechem na twarzy. Interesuje mnie rozwój ruchowy, emocjonalny dzieci, każdego dnia wspieram samodzielność maluchów i wiedzę na temat otaczającego świata. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość.

Pani Ula
Nauczyciel Wychowania przedszkolnego oraz Terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Pedagogika – studia zawodowe, licencjackie – pedagogika wczesnoszkolna.

Pani Kamila, Logopeda
Logopedia to kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Według Genowefy Demelowej logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.
Radosne dzieciństwo to klucz do szczęśliwego Życia.

Email:   swiatsmyka.gdynia@gmail.com